Blended Learning

- Fremtidens kursusform 

 

KOMBINER TRADITIONEL UNDERVISNING OG ONLINE KURSUSMODULER 

Få redskaber til at rykke borgerne i samtalen - uden at I skal være væk fra driften i hele dage


Blended learning betyder, at man blander traditionel undervisning med online-kursus. Den traditionelle undervisning kan fx bestå i workshops eller spørgetimer og online-delen består i et e-læringskursus, som medarbejderne deltager i over nogle uger, fx mellem to workshops. 

Det nye blended learning koncept er med andre ord fleksibilitet sat i system
- med læring og udbytte i højsædet som altid.

 

 

FLEKSIBILITET

Onlinedelen gør læringen fleksibel for medarbejderne, og gør det lettere at passe ind i en travl arbejdsdag. Medarbejderne kan lære hvor og hvornår, det passer dem. 

Deltagerne kan tillige se onlinekurset flere gange inden for samme licensperiode.

Onlinekurserne og den tilhørende arbejdsbog giver desuden godt overblik over hele forløbet og der kan springes i rækkefølgen, hvis man ønsker.

 

KVALITET

Workshops giver den personlige kontakt med Birgitte  og mulighed for at stille spørgsmål og inddrage udfordringer, som opleves på den specifikke arbejdsplads.

Onlinekurserne sikrer en ensartet kvalitet og samme undervisning for samtlige medarbejdere.

Blended learning er det bedste fra to verdener og giver en fælles ”platform”, dvs. viden og redskaber at tale og arbejde ud fra.

 

ØKONOMI

Medarbejderne skal ikke tages ud af driften i hele dage, hvilket normalt er en væsentlig udgift.

Prisen per medarbejder ved blended learning er markant lavere end ved traditionel undervisning. Der kan også spares udgifter til lokaler og forplejning, og logistikken er en mindre krævende opgave.

Hvis I vælger udelukkende online kursus, er der ingen øvre grænse for, hvor mange deltagere, I kan have på. I kan stadig få oplysninger om deltagelsesgrad og der kan tilknyttes test og evalueringer.

Hvordan foregår det?


Hvilke online kurser kan I vælge?
 
Foreløbig er der 2 online kurser at vælge mellem:
 
Samtalen med psykisk sårbare og syge
 
 1. Det sårbare jeg 
  Hvad vil det sige at være psykisk sårbar og hvordan kommer det til udtryk i samtalen?
 2. Kontakt og kontrakt
  Hvordan kan du få borgeren til at føle sig hørt og mødt og samtidig holde fast i rammerne for samtalen?
 3. Rollen og krydspresset
  Hvordan kan vi håndtere, at vi både har en myndighedsrolle og en hjælperrolle?
 4. Den vanskelige samtale
  Hvordan kan du give et vanskeligt budskab (fx krav eller afslag) og håndtere reaktioner såsom gråd, passivitet og vrede?

  Desuden kan følgende moduler tilkøbes:
   
  1) Hvordan kan du håndtere et fastlåst ønske, fx om førtidspension?
  2) Hvordan kan du håndtere et fastlåst selvbillede som syg, fx som angst?

 Samtalen med stressramte

 1. Hvorfor nogle er mere stresssensible end andre
 2. Hvornår du skal være coachende og hvornår du skal være mere styrende i samtalen
 3. Hvordan du kan arbejde med personens stressfaktorer og høje krav til sig selv
 4. Hvordan du bedst hjælper vedkommende med at forblive eller komme (tilbage) i arbejde/uddannelse
 5. Hvad forskningen siger virker


Desuden kan tilkøbes enkelt tillægsmoduler.

Brug onlinedelen på forskellig vis

Online-kurserne kan kombineres med live-undervisning på flere måder, fx:

 • Få Birgitte Wärn ud til opstarts- og afslutningsseminar og tilbyd medarbejderne størstedelen af undervisningen online imellem de to dage.
 • Hav online-kurserne som det primære i forløbet, men tilføj spørgetimer med Birgitte online eller live på arbejdspladsen.
 • Bestil Birgitte til et traditionelt kursus og få adgang til indholdet online bagefter, så I løbende kan gense redskaberne og bruge det som et ”opslagsværk”. 

Der er som hovedregel adgang til online modulerne i 6 måneder. Der indgår også altid en arbejdsbog til download.

 

CASE - JKA
Jobcenter København, Center for Arbejdsfastholdelse

Birgitte Wärn og JKA gennemførte i november 2018- februar 2019 et blended learning forløb med udgangspunkt i “Samtalen med psykisk sårbare - med særligt fokus på stressramte”. Der deltog 83 medarbejdere. Derudover deltog 40 personer på et rent online forløb i 'Samtalen med stressramte'.

Sådan så forløbet ud

 1.  Deltagerne blev givet adgang til online kursus modulerne.
 2. Der blev afholdt halvdags opstartsworkshop, hvor de grundlæggende redskaber i samtalen med psykisk sårbare blev introduceret.
 3. Deltagerne gennemgik derefter online moduler. Der var løbende opfølgning på deltagelse i perioden.
 4. Forløbet blev afsluttet med workshops, hvor stort set alle havde gennemført hele forløbet.
 5. Deltagerne havde derefter adgang til onlinekurset i yderligere nogle måneder.

Pernille Poulsen og Tine Hornbak, afdelingschefer, Jobcenter København, JKA

"Blended learning har bla. den fordel, at e-learning modulerne er tilgængelige, når medarbejderne har tid og mulighed, og ikke mindst muligheden for at gå tilbage og repetere.

Birgitte Wärn er en usædvanlig dygtig formidler. Hendes engagement, høje faglighed, smittende energi og dybe forankring i deltagernes professionelle praksis skaber helt optimale rammer for læring. Birgitte taler direkte ind i deltagernes hverdag, og hun præsenterer værktøjer, teori, og metoder, som deltagerne kan omsætte direkte i deres praksis.” 

Resultaterne

Deltagerne på Birgitte Wärns online kurser for arbejdspladser har i gennemsnit set 90% af kurset.

93% af deltagerne vurderer kurset til 4 eller 5 på en skala fra 1-5.

Det siger deltagerne

om blended learning konceptet

"Det var godt at kunne lære i sit eget tempo og kunne se film igen, både før og efter workshops."

Medarbejder ved Jobcenter København, JKA

"Jeg synes generelt, at vekslen mellem workshops og online kurser er en god tilgang til et godt læringsforløb."

Medarbejder ved Jobcenter København, JKA


"Tusind tak for et fantastisk forløb i Kurset ”Samtalen med psykisk sårbare”. Det har været super spændende, relevant og konstruktivt, at kunne inddrage dine værktøjer i min daglige professionelle praksis. "

Lene, JKA

"Tak for et virkelig spændende kursus! Jeg synes du er en så god formidler og det har været meget lærerigt for mig at deltage i kurset – både workshop og e-learning. Det er meget givende at få konkrete redskaber til, hvordan man kan agere i samtaler, hvor mennesker bliver berørte på forskellige måder. "

Christine, JKA

"Tak for et virkelig lærerigt forløb. Det fungerede rigtig godt med både undervisning og online-delen."

Anja, JKA

Deltagerudtalelser

Hør hvad kursisterne siger om Birgitte Wärns undervisning og kurser, herunder blended learning som kursusform.

Hvilke kurser kan indgå i den traditionelle undervisningsdel?


Samtalen med psykisk sårbare og syge (fås også som online kursus)

 • Hvad det vil sige at være psykisk sårbar, og hvordan kan du spotte det i vedkommendes kommunikation og adfærd. Derudover gennemgås de grundlæggende redskaber for kommunikation med psykisk sårbare på tværs af de forskellige sygdomme og tilstande. Vi ser bl.a. på, hvordan man både giver støtte og stiller krav.  

Samtalen med stressramte (fås også som online kursus)

 • Hvad det vil sige at have stress, og hvordan hjælper man bedst  den stressramte videre, fx i forhold til job. Kurset giver bl.a. redskaber til, hvordan du kan arbejde med vedkommendes stressfaktorer og angst for fx at skulle tilbage på arbejde. Hvordan støtter du bedst muligt op om vedkommendes tilbagevenden til arbejde, og hvad siger forskningen hjælper? 

Samtalen med deprimerede  (læs mere her)

 • Kurset giver indsigt i de forskellige typer og grader af depression, og du får konkrete redskaber og retningslinier for, hvilke hensyn du skal tage, og hvordan du bedst stiller krav og hjælper den depressionsramte videre. 

Samtalen med angste (læs mere her)

 • Indsigt i de forskellige typer af angst og konkrete redskaber til at håndtere vedkommendes angst i forhold til målet for din rådgivning. Du får blandt andet redskaber til at håndtere et fastlåst selvbillede som angst, og hvad du kan gøre, hvis vedkommende får et angstanfald. 

Samtalen med personlighedsforstyrrede (læs mere her)

 • Kurset giver indsigt i hvad det vil sige at have en personlighedsforstyrrelse, og hvilke udfordringer det kan give i rådgivningen og i relationen. Du får indsigt i, hvorfor du kan blive særligt påvirket, fx i kontakten med mennesker, der har en borderline personlighedsforstyrrelse, og du får konkrete redskaber til at håndtere udfordringerne, til glæde for både dig og den du skal hjælpe. 
   

Den vanskelige samtale (læs mere her)

 • Kurset giver konkrete redskaber til at håndtere de potentielt konfliktfyldte samtaler, hvor du fx skal stille et krav, give et afslag eller konfrontere med misbrug eller hygiejne.

  Hvordan giver du budskabet, og hvordan håndterer du de reaktioner, der måtte komme? 

Den motiverende samtale (læs mere her)

 • Kurset giver konkrete redskaber til, hvordan du kan arbejde med personens motivation uden at bruge hverken ”pisk eller gulerod” – så du sikrer dig, at den plan, der lægges, først og fremmest er borgerens og ikke din. 

Close

50% Complete

Tilmelding til psykiatrivejleder uddannelsen med start september 2018