Samtalen med psykisk sårbare og syge

Kurset giver dig baggrundsviden og redskaber til at tackle samtaler med psykisk sårbare og syge professionelt.

Du kan tage kurset online alene eller i fællesskab med din arbejdsplads. Hvis I er flere fra arbejdspladsen, der gerne vil have kurset, kan I vælge at tage det som rent onlinekursus, som traditionelt kursus eller som blended learning hvor online og traditionelt kursus kombineres.

Samtalen med psykisk sårbare og syge

- ET GRUNDKURSUS

Som rådgivere, sagsbehandlere, vejledere m.fl. møder vi ofte mennesker, der er psykisk sårbare eller syge. Men hvad vil det egentlig sige at være psykisk sårbar og hvordan håndterer vi som professionelle bedst muligt samtalen, når vi både skal stille krav og yde støtte? 

Målgruppe for kurset

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med at hjælpe mennesker videre i forhold til job eller uddannelse fx som sagsbehandler, jobcentermedarbejder, socialrådgiver, socialpædagog, mentor, studievejleder med SPS ansvar, UU-vejleder m.fl. 

Indhold og udbytte

På dette kursus vil du få indsigt i og redskaber til:

 • Hvad vil det sige at have et sårbart jeg?
 • Konsekvenser af det sårbare jeg for kommunikationen
 • Hvordan kan du håndtere rollen som både myndighed og hjælper?
 • Hvordan kan du både stille krav og yde støtte?
 • Hvordan kan du give et vanskeligt budskab? (fx afslag eller krav)
 • Hvordan kan du håndtere reaktioner som gråd, vrede eller talestrøm?
 • Hvordan kan du håndtere et fastlåst ønske?
 • Hvordan kan du håndtere en fastlåst selvforståelse? (som fx syg)

Mulige kursusformer

Kurset fås både som online kursus, som blended learning forløb eller som traditionelt kursus. Bliv klogere på kursets 3 opbygningsmuligheder nedenfor.

 

Onlinekursus

ONLINEKURSUS

På onlinekurset i "Samtalen med psykisk sårbare og syge", har jeg gjort læringen fleksibel, så du selv kan passe kurset ind i din dagligdag og se det i det tempo, der passer dig. Du kan se og gense de forskellige film lige så mange gange, du vil indenfor licensperioden og bruge kurset som opslagsværk. Onlinekurset indeholder desuden en række samtaleeksempler, hvor du ser redskaberne i praksis.

Onlinekursets varighed

Onlinekurset varer ca. 4,5 timer fordelt på 36 små lektioner.

De 36 små film varer typisk mellem 5-15 minutter. Formen veksler mellem oplæg i studiet, hvor jeg "tegner og fortæller" samt kig ind i undervisningen på min efteruddannelse og små samtaleeksempler, hvor du ser redskaberne i anvendelse.

Ud over tiden til de 36 små film, skal du afsætte i alt ca. 3 timer til at reflektere over arbejdsspørgsmålene undervejs for at få det fulde udbytte. 

Pris og adgang til onlinekurset

Du har mulighed for at købe en enkeltlicens til onlinekurset, hvis det kun er dig, der ønsker at tage det. Hvis I er flere på arbejdspladsen, der gerne vil deltage på kurset, gives der grupperabat på licenser til onlinekurset.

Prisen for en enkeltlicens til onlinekurset er 2.800,00 kr. inklusiv kursusmateriale, kursusbevis samt 6 måneders adgang. Prisen er eksklusiv moms.

Vær opmærksom på, at licensen er personlig og ikke må deles med andre.

Kontakt mig for at et tilbud til jer som arbejdsplads.

Appetizer til onlinekurset

Se en kort video-appetizer til onlinekurset her.

 

Blended learning

BLENDED LEARNING

Kurset i "Samtalen med psykisk sårbare og syge" fås også som blended learning forløb til personalegrupper. Ved blended learning forstås, at man kombinerer traditionelle workshops med adgang til onlinekurset. Det betyder, at I både får den personlige kontakt, hvor jeg kommer ud til jer på arbejdspladsen samt adgang til onlinekurset, som I kan se, når det passer ind i en travl hverdag. Ved et blended learning forløb, får I med andre ord det bedste fra både online- og traditionel undervisning. 

Kursets varighed og form

Blended learning forløbet består af en introworkshop på ca. 1,5 time efterfulgt af adgang til onlinekurset, som I så ser over fx 8 uger. Efter de 8 uger kommer jeg igen ud til jer på arbejdspladsen og afholder en 3 timers workshop, hvor I har mulighed for at få svar på de spørgsmål, I måtte sidde med. Efter den sidste workshop har I fortsat adgang til onlinekurset i ca. 6 måneder, så I kan se og gense redskaberne og bruge onlinekurset som opslagsværk i dagligdagen. (se flowchart over forløbet nedenfor).

Formen på workshops veksler mellem oplæg, dialog og øvelser. Undervejs kobles teori og redskaber til lige netop jeres dagligdag og udfordringer. 

Forløbet kan efterfølgende kombineres med specialmoduler i fx "Samtalen med angste", hvor I både får ny viden samt fulgt op på læringen fra grundkurset. Læse mere om specialkurserne nedenfor. 

Pris 

Prisen på et blended learning forløb afhænger af antal deltagere. Kontakt mig for et tilbud til netop jeres arbejdsplads. 

 

Traditionelt kursus

TRADITIONELT KURSUS

Kurset i "Samtalen med psykisk sårbare og syge" fås også som traditionelt kursus og kan skræddersyes med tillægsmoduler i fx "Samtalen med angste" (se mere nedenfor). Ved traditionelt kursus forstås, at jeg kommer ud til jer på arbejdspladsen og afholder kurset.

Kursets varighed og form

Et traditionelt kursus kan vare alt fra en halv dag til flere dage afhængigt af ønsker til indhold. Formen på et tradionelt kursus veksler mellem oplæg, dialog og øvelser. Undervejs kobles teori og redskaber til lige netop jeres dagligdag og udfordringer. 

Antal deltagere

På det traditionelle kursus kan der være ca 20 deltagere.
  

Pris

Prisen på et traditionelt kursus afhænger af deltagerantal, varighed og ønsker til indhold. Kontakt mig for et tilbud. 


Specialkurser til grundkurset i Samtalen med psykisk sårbare og syge 

SPECIALKURSER

Nedenstående kurser kan både fungere som supplement til grundkurset eller de kan håndplukkes enkeltvis alt efter hvilke specifikke lidelser, I gerne vil vide mere om. Her kan du læse, hvad hvert enkelt kursus giver indblik i og redskaber til at tackle:


Depressioner

På kurset lærer du om:

 • de forskellige depressionstyper
 • symptomer på en depression
 • hvad skal du være særlig opmærksom på ved en depression - både i samtalen og i forhold til en aktivering
 • depressionens "onde cirkel" og betydningen heraf for krav
 • hvordan du stiller krav til den depressionsramte
 • hvordan du håndterer selvmordstanker og trusler


Stress og udbrændthed

På kurset lærer du om:

 • hvad stress og udbrændthed omfatter
 • symptomerne på stress og hvad du skal være særlig opmærksom på
 • hvordan du vurderer, hvor langt nede på stress-stigen, personen er
 • hvordan du bruger stressstigen som afsæt for rådgivning og kommunikation
 • hvilke hensyn du skal tage, og hvordan du stiller krav til en stressramt


Angst og angstrelaterede sygdomme

På kurset lærer du om:

 • de forskellige angstlidelser med særligt fokus på generaliseret angst og panikangst
 • symptomerne på angst
 • hvordan du gennemfører en samtale med en angstpræget
 • hvordan du hjælper den angste med at overvinde angst for og i rådgivningssituationen
 • hvordan du tackler angstanfald
 • hvilke hensyn du skal tage, og hvordan du stiller krav til en angstplaget

Personlighedsforstyrrelse

 • Hvad vil det sige at have en personlighedsforstyrrelse?
 • De forskellige typer af personlighedsforstyrrelser, herunder fx borderline og paranoid personlighedsforstyrrelse m.fl.
 • Kommunikation med personlighedsforstyrrede


Form

Kurserne er praksisorienterede og bygget op omkring oplæg samt casebaserede plenumdiskussioner og gruppeøvelser. Vi tager udgangspunkt i dine og de andre deltageres oplevelser og typiske udfordringer, og der bliver mulighed for at prøve kræfter med redskaberne.

Antal deltagere

Maks. 20 deltagere.

Varighed

En halv til en hel dag pr kursus. 

Har du spørgsmål til kurserne?

Close

50% Complete

Tilmelding til psykiatrivejleder uddannelsen med start september 2018