Nyhedsbrev Log ind

Handelsbetingelser

 

Handelsbetingelser for www.birgittewarn.dk

 1. Generelt

  1. Disse betingelser gælder for køb af online-videokurser på www.birgittewarn.dk.

  2. Forbrugere kan ikke købe online-videokurser på www.birgittewarn.dk, og ved bestilling af online-videokurser bekræfter kunden, at kunden ikke er forbruger.

  3. www.birgittewarn.dk er en del af Wärn Kompetenceudvikling v/ Birgitte Wärn, CVR-nr.: 26 64 21 24.


 2. Aftalen

  1. www.birgittewarn.dk kan kunden købe adgang til online-videokurser, som kunden efterfølgende kan streame direkte fra hjemmesiden via kundens egen computer.

  2. Når kunden har afgivet en bestilling på www.birgittewarn.dk, vil kunden automatisk modtage en ordrebekræftelse pr. e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke online-videokurser kunden har købt. Denne e-mail er kundens kvittering for, at der er indgået en juridisk bindende aftale mellem kunden og Wärn Kompetenceudvikling v/ Birgitte Wärn.


 3. Brug af online-videokurser

  1. Ved bestilling af online-videokurser på www.birgittewarn.dk kan der kun bestilles enkeltbrugeradgang. Ønsker kunden at købe adgang til mere end én person, bedes kunden kontakte Wärn Kompetenceudvikling v/ Birgitte Wärn ved brug af kontaktformularen på www.birgittewarn.dk eller på tlf. 61 69 00 22.

  2. Kunden oplyser i forbindelse med bestillingen navn og e-mailadresse på den person, som skal have adgang til de bestilte online-videokurser. Den oplyste e-mailadresse vil udgøre den pågældende persons brugernavn og personen vil efterfølgende modtage en personlig adgangskode via e-mail til den oplyste e-mailadresse. Brugernavn og adgangskode skal indtastes på www.birgittewarn.dk for at få adgang til de bestilte online-videokurser. Brugernavn og adgangskode er personlige og må ikke deles med tredjemand, herunder med andre ansatte hos kunden. Kunden bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger.

  3. Det fremgår i forbindelse med bestillingen, hvor længe der vil være adgang til de bestilte online-videokurser. Den aftalte adgangsperiode begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor adgangskoden er fremsendt via e-mail, jf. punkt 3.2. I den aftalte adgangsperiode er der ubegrænset adgang til at streame online-videokurserne i overensstemmelse med nærværende betingelser.

  4. Streaming af online-videokurser på www.birgittewarn.dk forudsætter, at kunden er i besiddelse af det nødvendige udstyr (hardware og software) og har internetadgang med passende downloadhastighed. Det er kundens eget ansvar, at kunden har det nødvendige udstyr og internetadgang, og kunden afholder selv alle omkostninger hertil, herunder gebyrer for internetadgang.

  5. Wärn Kompetenceudvikling v/ Birgitte Wärn forbeholder sig ret til midlertidigt at lukke for adgangen til online-videokurserne, herunder på grund af drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold. Sådanne midlertidige lukninger forlænger ikke den aftalte adgangsperiode, jf. punkt 3.3.

 4. Priser og betaling

  1. Alle priser på www.birgittewarn.dk er angivet i danske kroner (DKK), inklusiv moms

  2. www.birgittewarn.dk kan betales med [Dankort, VISA/Dankort, VISA, Eurocard/MasterCard].

  3. Alle betalingstransaktioner gennemføres via det sikre betalingssystem [Stripe], der er godkendt af NETS. Alle kortoplysninger transmitteres krypteret via en SSL kryptering (Secure Socket Layer).

 5. Ophavsret og misligholdelse

  1. Online-videokurser fra Wärn Kompetenceudvikling v/ Birgitte Wärn er ophavsretligt beskyttet og alle rettigheder til online-videokurserne tilhører Wärn Kompetenceudvikling v/ Birgitte Wärn. Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til kunden.

  2. Kunden må bl.a. ikke (i) kopiere eller på anden måde fremstille eksemplarer af online-videokurserne, hverken helt eller delvist og uanset form, (ii) videredistribuere online-videokurserne til tredjemand, (iii) gøre online-videokurserne tilgængelige for tredjemand, herunder ved offentlig visning, eller (iv) i øvrigt foretage en erhvervsmæssig udnyttelse af online-videokurserne.

  3. Ved kundens krænkelse af Wärn Kompetenceudvikling v/ Birgitte Wärns rettigheder, fx ved kopiering, distribution, offentlig visning eller erhvervsmæssig udnyttelse af online-videokurserne, eller hvis online-videokurserne tilgås eller bruges af andre end den person, som adgangen er bestilt til, jf. punkt 3.2, er Wärn Kompetenceudvikling v/ Birgitte Wärn berettiget til øjeblikkeligt at afbryde kundens adgang til online-videokurserne, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar. Kunden er i enhver henseende ansvarlig for den person, som adgangen er bestilt til.

 6. Ansvar

  1. Wärn Kompetenceudvikling v/ Birgitte Wärn fraskriver sig ethvert ansvar i relation til kundens brug af hjemmesiden www.birgittewarn.dk samt indholdet af online-videokurserne, herunder kundens udbytte samt anvendelse heraf.

  2. Wärn Kompetenceudvikling v/ Birgitte Wärn er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader eller andre indirekte tab, driftstab eller tab af data, goodwill eller omdømme.

  3. Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Wärn Kompetenceudvikling v/ Birgitte Wärns samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som kunden har betalt for det pågældende onine-videokursus.

 7. Forbehold

  1. Wärn Kompetenceudvikling v/ Birgitte Wärn tager forbehold for pris- og tekstfejl, tekniske fejl samt force majeure

 8. Lovvalg og værneting

  1. Køb af online-videokurser på www.birgittewarn.dk er underlagt dansk ret. Enhver tvist afgøres ved de almindelige danske domstole med Københavns Byret som første instans.

 9. Kontakt

  1. Wärn Kompetenceudvikling v/ Birgitte Wärn kan kontaktes ved brug af kontaktformularen på www.birgittewarn.dk eller på tlf. 61 69 00 22.

 

*****

 

 

 

Close

Få nyheder og tips direkte in din indbakke!

Om behandling af dine personlige data: Venligt se Privacy Notice.