Nyhedsbrev Log ind

Privacy notice

Information om vores behandling af dine personoplysninger på vores hjemmeside

Når Wärn Kompetenceudvikling v/ Birgitte Wärn, CVR-nr. 26 64 21 24, behandler personoplysninger om dig i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, www.birgittewarn.dk, skal vi i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række informationer om behandlingen af dine personoplysninger.

 

Køb og brug af online-videokursus:

Med henblik på gennemførelse af dit køb af vores online-videokurser behandler vi dit navn, din e-mailadresse og dine betalingsoplysninger, som du selv har indtastet på vores hjemmeside. Vi har endvidere i forbindelse med din brugerprofil adgang til din såkaldte logfil og dermed til dine aktiviteter på vores hjemmeside (https://www.birgittewarn.dk/) således, at vi løbende kan danne os et overblik over, hvorvidt du har tilgået kurset, og hvor langt du er kommet i kurset, samt udarbejde statistik til brug for optimering og udvikling af de udbudte kurser samt den generelle brugeroplevelse. 

Retsgrundlaget for behandlingen af ovennævnte personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen sker som led i opfyldelse af en aftale mellem os og dig som kursusdeltager og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse.

De ovennævnte personoplysninger vil blive opbevaret i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

 

Tilmelding til nyhedsbrev:

På vores hjemmeside har du ved at angive navn og e-mailadresse mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev med nyheder relateret til ydelser på hjemmesiden, herunder kurser, efteruddannelser, gå-hjem-møder, bøger, mv. Du vil modtage vores nyhedsbrev via e-mail.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbrev er samtykke i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Wärn Kompetenceudvikling v/ Birgitte Wärn på [email protected] eller på tlf. nr. 61 69 00 22.

De ovennævnte personoplysninger vil blive opbevaret og vil kunne tilgås af os, indtil du trækker dit samtykke tilbage og derved frabeder dig den direkte markedsføring. Hvis du har frabedt dig den direkte markedsføring, vil informationen angående det tilbagetrukne samtykke blive opbevaret indtil 2 år efter, at det har været anvendt sidste gang.

 

Kontaktformular:

Du har ved at angive navn, e-mailadresse og telefonnummer mulighed for at anmode om at blive kontaktet af os i tilfælde af spørgsmål eller lignende.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse personoplysninger i relation til kontaktformularen er samtykke i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Wärn Kompetenceudvikling v/ Birgitte Wärn på [email protected] eller på tlf. nr. 61 69 00 22.

Vi opbevarer alene dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kontakte dig.

 

Tilmelding til efteruddannelse:

Du har ved at angive dit navn samt faktureringsoplysninger mulighed for at tilmelde dig efteruddannelse på vores hjemmeside. Formålet med behandlingen af disse personoplysninger er at kunne fakturere via Virk.dk samt at have mulighed for at kontakte dig via e-mail med henblik på generel underretning om din efteruddannelse.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen sker som led i opfyldelse af en aftale mellem os og dig som efteruddannelsesdeltager. De personoplysninger, der behandles som led i din kursustilmelding, vil blive opbevaret i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

 

Cookies:

Vi bruger cookies på vores website for blandt andet at forbedre din kundeoplevelse, indsamle information til brug for markedsføring og udvikle vores hjemmeside. For mere information vedrørende brugen af cookies henvises der til vores generelle information om cookies på www.birgittewarn.dk.

 

Generelt information om behandlingen af dine personoplysninger:

Vi videregiver dine oplysninger til vores reklamebureau til brug for udarbejdelse af kursusbevis samt til de leverandører (databehandlere), som bistår os med administration og hosting af hjemmesiden mv. Herudover videregiver vi dine betalingsoplysninger til betalingstjenesteudbydere.

I forbindelse med brugen af hjemmesideleverandøren Kajabi til brug for online undervisning og email-udsendelser, vil der ske overførsel af dine personoplysninger til USA. Det lovlige grundlag for overførslen af dine oplysninger til Kajabi er EU Kommissionens standardkontrakter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c. Vi bemærker for god ordens skyld, at vi under alle omstændigheder vil sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel 5.

Du kan til enhver tid kontakte os med anmodning om indsigt, berigtigelse, indsigelse, sletning og/eller begrænsning af data i ovenstående tilfælde, ligesom du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefonnummer: 33 19 32 00 eller via e-mail: [email protected].

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

 

Close

Få nyheder og tips direkte in din indbakke!

Om behandling af dine personlige data: Venligt se Privacy Notice.