Nyhedsbrev Log ind

Sådan bruger I online læring i en Corona-tid

Corona-krisen har synliggjort den store værdi, som online kurser kan tilbyde, når fysisk fremmøde ikke er muligt. Københavns og Hillerød kommuner deler her ud af deres helt friske erfaringer, og en kursusudbyder tegner en skitse af sin online læringsfilosofi. Det kan alle lære af, også når vi har lagt Corona-krisen bag os.

Indlægget er skrevet af Thomas Tim Jensen
og bragt af onlinemagasinet www.kl.dk den 18. maj 2020.

ONLINE OG OFFLINE

Ikke kun Danmarks elever og studerende, men også mange medarbejdere rundt om i landets kommuner har logget ind på læringsplatforme og har været til online undervisning her i foråret 2020. Uden mulighed for at mødes fysisk har online kurser vundet frem, og undervejs har man måttet tage stilling til, hvordan man håndterer de online muligheder gennem struktur og ledelse, med økonomi og i forhold til faglig udvikling. Københavns og Hillerød kommuner har gjort sig nogle erfaringer, som de her deler ud af, og Birgitte Wärn, som er en aktuel kursusudbyder, som kommunerne har gjort brug af, tager os om bag kulisserne og fortæller, på hvilke punkter hun ser, at god online undervisning skiller sig ud.

NY PÅ JOB

Sisse Bang Olsen var knap nok mødt på sit nye job som beskæftigelseskonsulent i Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsforvaltning på Gl. Køge Landevej den 2. marts 2020, før Corona-krisen ramte ti dage senere. De første borgersamtaler havde hun afholdt, men der var meget at sætte sig ind i endnu, da hun og kollegerne så blev sendt hjem for at arbejde. Heldigvis var der allerede kort efter nytår blevet planlagt et online kursusforløb om netop samtaleteknik, og det gik Sisse og mange af hendes kolleger så i gang med.

"Den seneste tid har jeg været under oplæring, og det har jeg følt jeg mig tryg ved, selvom det har været kursus på afstand," siger Sisse.

Sisse har oplevet den online undervisning som en god måde at være sammen med sine nye kolleger på og som en relevant og vigtig faglig overbygning. Hun giver her sine erfaringer videre.

SISSES FEM GODE RÅD SOM MEDARBEJDER

 1. Gennemgå lektionerne på egen hånd, og diskuter gerne på et fast tidspunkt hver dag lektionsindholdet med dine kolleger i en lille, fasttømret studiegruppe, for eksempel via Skype, Teams eller Zoom.
 2. Deltag aktivt i din studiegruppe, kollegialt og fagligt. Er I en eller flere nye kolleger, så brug også studiegruppen til at lære hinanden bedre at kende. Det er OK at få en snak og have det hyggeligt med hinanden, mens man er på online kursus!
 3. Hold jer ikke tilbage med at dele noter med hinanden i studiegruppen. Gode noter giver kæmpe værdi. Brug også de skriftlige materialer og præsentationer, som ofte følger med kurset.
 4. Udnyt fleksibiliteten i online kurser: Spol frem og tilbage til de vigtige pointer, du kan bruge til noget. Gense udvalgte dele af lektionerne igen, så du får sat begreber og modeller fra undervisningen helt på plads.
 5. Prøv at "oversætte" kursets indhold til den hverdag, der venter på dig, når du fysisk kan komme tilbage til jobbet. Et godt kursus gør det let for dig at træne viden og teknikker, du senere kan bruge helt konkret.

LEDERVINKLEN PÅ ONLINE KURSER

Sisses leder hedder Tine Hornbak. Hun er afdelingschef for arbejdsmarkedsfastholdelse i København og er desuden medlem af forvaltningens centrale kompetenceudviklingsudvalg. Tine vurderer, at det seneste online kursus “Samtalen med psykisk sårbare og syge" i krydsfeltet mellem rollen som myndighed og borgerens hjælper har været rigtig godt. Tine samler her sine erfaringer i 5 gode råd.

TINES FEM GODE RÅD SOM LEDER

 1. Opstil et klart formål med jeres online læringsforløb, ligesom I altid ville gøre, online eller ej.
 2. Brug et online kursus som en god måde at lægge læring ind i en hverdag præget af hjemmearbejde: Opstil rammer og forventninger, og sæt den nødvendige kvalitetstid af til kurset, så medarbejderne får maksimalt udbytte.
 3. Stil krav til kursusudbyder om en læringsplatform, der er let tilgængelig for alle, hvor teknikken bare fungerer, og hvor lederne kan hente rapporter om, hvordan medarbejderne holder fremdrift med kurset.
 4. Skab små studiegrupper på 3-5 medarbejder. Det styrker både læring og kollegialt sammenhold i en tid, hvor der arbejdes på distancen.
 5. Hav ledelsesmæssigt fokus, og giv støtte og opmærksomhed til medarbejdernes læring undervejs. Tag om muligt også selv kurset, så du kan følge op med læringsrelevante spørgsmål og motivation.

HILLERØD LÆRER ONLINE

I Hillerød Kommune har man gennemført et blended learning-forløb her i det tidlige forår, hvor man har kombineret online kursus med fysiske workshops. Kurset blev dog afsluttet, før Corona-krisen satte ind. Tina Lyhne, sektionsleder i Socialfaglig Enhed, anlægger et syn på online læring, som angår både fordele og ulemper.

 

TINAS 5 GODE RÅD SOM LEDER

 1. En god underviser er alfa og omega for et godt kursus. Brug det som vigtigt kriterium, når du træffer dit valg af kursusudbyder.
 2. Online kurser har naturligvis også et økonomisk aspekt. Ofte er de lidt billigere pr. kursist end et tilsvarende tilstedekursus, men til gengæld kan man så vælge at tilmelde tilsvarende flere.
 3. Kend dine medarbejdere. Mange medarbejdere i de kommunale velfærdsområder er motiveret af menneskeligt samvær og nærvær og vil nok ikke kunne motiveres, hvis alle kurser ender med at foregå online.
 4. God læring kræver struktur for at blive en succes. Ved online kurser, hvor medarbejdere fra forskellige enheder deltager, kan deres ledere med fordel afstemme en fælles, meningsgivende ramme for alle medarbejderne og samtidig følge og støtte medarbejderne fra deres egen enhed undervejs.
 5. Der er stor forskel på online kurser. For tiden foregår mange kurser som webinarer, hvor en underviser på et aftalt tidspunkt i realtid afholder et kursusmodul. Men Tina ser store fordele i indholdsrige kurser, som er optaget på forhånd, er velredigerede, og som tilbydes på en god læringsplatform. Dermed får kursisterne netop de optimale muligheder for at gennemføre kurset, også fordi de så kan gense de dele af kurset, som de ønsker undervejs.

LÆRINGSFILOSOFI

Birgitte Wärn (www.birgittewarn.dk) har i regi af sin konsulent- og kursusvirksomhed i 15 år rådgivet og undervist sagsbehandlere og andre rådgivere i kommuner, stat og faglige organisationer i samtaleteknikker. Her i foråret 2020 har hun blandt andre haft Københavns og Hillerød Kommuner på både online og offline kursusmoduler. På kurserne har sagsbehandlere øvet sig i praksisnære teknikker til, hvordan de bedst håndterer samtalerne med psykisk sårbare borgere og får hjulpet dem videre i forhold til job eller uddannelse. Birgitte nævner her nogle grundtræk af sin online læringsfilosofi.

"Styrken ved online kurser er fleksibiliteten, nemlig at du kan se og gense elementer i kurset, når og hvor du vil, og at du dermed løbende kan gå ind og arbejde med din faglighed op imod kurset. Du kan for eksempel prøve de nye teknikker af i dit daglige arbejde med rigtige borgersamtaler, og du kan løbende bygge flere teknikker på, som du så prøver af i virkeligheden," siger Birgitte.

Modtag nyhedsbrevet!

Tilmeld dig vores email liste og modtage træning og nyheder i din indbakke. 

Tilmeld
Close

Få nyheder og tips direkte in din indbakke!

Om behandling af dine personlige data: Venligt se Privacy Notice.