Samtalen med psykisk sårbare og syge

Se appetizer til onlinekurset og blended learning:

 

Samtale med psykisk sårbare og syge 

Grundkurset fås nu også som blended learning forløb for arbejdspladser

Baggrundsviden og redskaber til at tackle samtaler med psykisk sårbare og syge professionelt.

Samtalen med psykisk sårbare og syge

- ET INTRODUKTIONSKURSUS

Som jobcentermedarbejdere og sagsbehandlere m.fl. møder vi ofte mennesker, der er psykisk sårbare eller syge. Men hvad vil det egentlig sige at være psykisk sårbar og hvordan håndterer vi som professionelle bedst muligt samtalen, når vi både skal stille krav og yde støtte? 

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med at hjælpe mennesker videre i forhold til job eller uddannelse fx som jobcentermedarbejder, sagsbehandler, socialrådgiver, socialpædagog, mentor, studievejleder med SPS ansvar, UU-vejleder m.fl. 

Indhold og udbytte

På dette kursus vil du få indsigt i/redskaber til:

 • Hvad vil det sige at have et sårbart jeg?
 • Konsekvenser af det sårbare jeg for kommunikationen
 • Hvordan kan man både stille krav og yde støtte?
 • Hvordan give et vanskeligt budskab?
 • Hvordan håndtere et fastlåst ønske?
 • Hvordan håndtere en fastlåst selvforståelse? (som fx syg)
 • Hvordan håndtere ”modstand”?
 • Hvordan holde fokus?

Antal deltagere

Maks. 20 deltagere ved traditionelt kursus. Ved blended learning forløb og ved rent online kursus er der ingen øvre grænse for deltagerantal. 

Varighed

Traditionelt kursus: 2 dage

Online kursus: ca. 4,5 timer fordelt på 36 små lektioner. Afsæt herudover 3-4 timer til arbejdsspørgsmål og øvelser.

Blended learning: 2 x en halv dags workshop samt onlinekursus.

Form

Kurset fås både som traditionelt kursus, online kursus eller som blended learning.

Blended learning

Blended learning betyder, at man kombinere traditionel undervisning med online moduler. Hvis i ønsker kurset som blended learning, kan det f.eks. sammensættes på følgende måde:

 
 

Læs mere om blended learning her

SPECIALKURSER

Nedenstående kurser kan både fungere som supplement til intro-kurset eller de kan håndplukkes enkeltvis alt efter hvilke specifikke lidelser de psykisk sårbare og syge borgere har, som du møder i din hverdag.

Her kan du læse, hvad hvert enkelt kursus giver indblik i og redskaber til at tackle:


Depressioner

På kurset lærer du om:

 • de forskellige depressionstyper
 • symptomer på en depression
 • hvad skal du være særlig opmærksom på ved en depression - både i samtalen og i
 • forhold til en aktivering
 • depressionens "onde cirkel" og betydningen heraf for krav
 • hvordan du stiller krav til den depressionsramte
 • hvordan du håndterer selvmordstanker og trusler


Stress og udbrændthed

På kurset lærer du om:

 • hvad stress og udbrændthed omfatter
 • symptomerne på stress og hvad du skal være særlig opmærksom på
 • hvordan du vurderer, hvor langt nede på stress-stigen, borgeren er
 • hvordan du bruger stressstigen som afsæt for rådgivning og kommunikation
 • hvilke hensyn du skal tage, og hvordan du stiller krav til en stressramt


Angst og angstrelaterede sygdomme

På kurset lærer du om:

 • de forskellige angstlidelser med særligt fokus på generaliseret angst og panikangst
 • symptomerne på angst
 • hvordan du gennemfører en samtale med en angstpræget borger
 • hvordan du hjælper borgeren med at overvinde angst for og i rådgivningssituationen
 • hvordan du tackler angstanfald
 • hvilke hensyn du skal tage, og hvordan du stiller krav til en angstplaget

Personlighedsforstyrrelse

 • Hvad vil det sige at have en personlighedsforstyrrelse?
 • De forskellige typer af personlighedsforstyrrelser, herunder fx borderline og paranoid personlighedsforstyrrelse m.fl.
 • Kommunikation med personlighedsforstyrrede


Form

Kurserne er praksisorienterede og bygget op omkring oplæg samt casebaserede plenumdiskussioner og gruppeøvelser. Vi tager udgangspunkt i dine og de andre deltageres oplevelser og typiske udfordringer, og der bliver mulighed for at prøve kræfter med redskaberne.

Antal deltagere

Maks. 20 deltagere.

Varighed

1 dag per kursus

Har du spørgsmål til kurserne?

Close

50% Complete

Tilmelding til psykiatrivejleder uddannelsen med start september 2018