Bliv psykiatrivejleder

 

Uddannelsen giver dig konkrete redskaber til samtalen med psykisk sårbare og syge.

Tilmeld dig nu

Uddannelsen som psykiatrivejleder

Efteruddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med at hjælpe psykisk sårbare og syge videre i forhold til fx job eller uddannelse. Du arbejder fx som jobcentermedarbejder, socialrådgiver, sagsbehandler, mentor eller studievejleder.

Dit udbytte af efteruddannelsen er:

 • øget indsigt i de forskellige psykiske sygdomme og tilstande

 • konkrete redskaber til, hvordan du bedst håndterer rådgivningen af og samtalen med psykisk sårbare og syge personer

 • indsigt i hvilke hensyn du skal tage, og hvordan du stiller krav

 • nye teknikker til at fremme motivation for forandring, fx i forhold til at indgå i aktivering/arbejde/uddannelse - uden brug af "pisk eller gulerod"

 • viden om og redskaber til at beskytte både borgerens og dine grænser i samtalen

 • viden om hvilke forhold, der skaber de bedste forudsætninger for succes i forhold til aktivering og arbejde

Udover at få styrket dine vejlederkompetencer i forhold til dem, du skal hjælpe, vil du med din særlige viden også kunne fungere som ressourceperson på din arbejdsplads. 

 

Undervejs vil du få vist samtaleeksempler på film, hvor du vil se redskaberne anvendt i praksis.

Nedenfor kan du læse mere om indholdet i de enkelte moduler og se en af samtalefilmene fra uddannelsen. 

Se samtaleeksempel:
Hvad kan du gøre, hvis den du skal rådgive bliver meget vred og nedladende?

Undervejs på efteruddannelsen vil du få vist en masse samtaleeksempler, der illustrerer redskaberne i praksis. Nedenfor kan du se et eksempel på en af samtalefilmene. Filmen her giver konkrete redskaber til, hvordan du kan håndtere det, hvis den sårbare bliver meget vred og nedladende.

 

Efteruddannelsens opbygning og indhold

Efteruddannelsen tilbydes som et blended learning forløb, der består af 6 fysiske kursusdage med forplejning suppleret med online moduler, som du kan se, når det passer dig. Online modulerne er i mit Online Academy, som du får adgang til i 6 måneder, så du kan se og gense materialet efter behov.
Kursusformen betyder, at du får en fleksibel efteruddannelse, med hvad der reelt svarer til 10 dages undervisning. Uddannelsen afsluttes med en individuel samtale. 

Indhold på efteruddannelsen

Efteruddannelsen består af 6 moduler á 1 dag med hver deres tema samt en onlinedel. Til hvert modul skal påregnes en dags forberedelse i form af onlinemateriale, teori og cases. 

Undervejs i uddannelsen vil du få vist en række samtaleeksempler på film, hvor du vil se redskaber og viden anvendt i praksis. 

Du kan se en mere uddybende beskrivelse af modulerne her:


Modul 1: Det sårbare jeg
(varighed: 1 dag + forberedelse i online academy) 

På modul 1 får du viden om, hvad det vil sige at være psykisk sårbar og hvordan du kan spotte det i vedkommendes kommunikation og adfærd. Derudover gennemgås og trænes de grundlæggende redskaber for kommunikation med psykisk sårbare på tværs af de forskellige sygdomme og tilstande. Vi vil bl.a. se på hvordan du både kan give støtte og stille krav. 

Vi vil bl.a. gennemgå:

 • Det sårbare jeg - definition og udtryk
 • Stress-sårbarhedsmodellen
 • Konsekvenser af det sårbare jeg for kommunikationen
 • Redskaber til kommunikation med psykisk sårbare og syge
 • Lytteteknikker og assertiv kommunikation
 • Motivationsteori og redskaber - hvordan du arbejder med ambivalens ift. forandringer

 

Modul 2: Depression og stress
(varighed: 1 dag
 + forberedelse i online academy)

På modul 2 er fokus på, hvordan henholdsvis stress og depression kommer til udtryk og hvilke konsekvenser det har for vedkommendes funktionsniveau og for din rådgivning. 

Vi vil bl.a. gennemgå:

 • De forskellige typer af depression
 • "Depressionens onde cirkel" og helbredelsesprocessens forløb
 • Hvad vil det sige at have stress eller at være udbrændt?
 • Stress-stigen - hvor på "stigen" befinder personen sig, og hvilke konsekvenser har det for din rådgivning?

 

Modul 3: De forskellige angsttilstande 
(varighed: 1 dag + forberedelse) 

Modul 3 har de forskellige angsttilstande som tema: panikangst, generaliseret angst, fobier, OCD og posttraumatisk stress. Du får gennemgået hvilke symptombilleder, der knytter sig til de forskellige tilstande og hvordan du håndterer vedkommendes angst, både for selve samtalen og for målet med samtalen. 

Vil vil bl.a. gennemgå:

 • Hvordan du gennemfører en professionel samtale med et menneske, der er plaget af angst
 • Hvordan du håndterer angst, både i forhold til samtalen og i forhold til den plan, der skal lægges (fx arbejdsprøvning, kurser m.m.)
 • Hvordan du håndterer et angstanfald hos den, du skal hjælpe
 • Hvordan du håndterer "modstand"

 

Modul 4: Personlighedsforstyrrelser 
(varighed: 1 dag 
+ forberedelse) 

På modul 4 gennemgås personlighedsforstyrrelser, som fx. borderline og ængstelig evasiv. Vi vil komme ind på de forskellige typer og grader af personlighedsforstyrrelse og og hvordan du bedst håndterer rådgivningssituationen.

Vi vil bl.a. gennemgå:

 • Hvad vil det sige at lide af en personlighedsforstyrrelse?
 • De forskellige typer af personlighedsforstyrrelse, herunder borderline og ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse.
 • Redskaber til samtalen med personlighedsforstyrrede.

 

Modul 5: ADHD og skizofreni 
(varighed: 1 dag
 + forberedelse i online academy) 

På modul 5 gennemgås ADHD og skizofreni/psykoser. Vi vil komme ind på, hvordan de forskellige tilstande kommer til udtryk og hvordan du bedst håndterer rådgivningssituationen.

Vi vil bl.a. gennemgå:

ADHD

 • Hvad vil det sige at have ADHD?
 • Hvilke krav stiller det til samtalen og de planlagte aktiviteter? 

Skizofreni

 • Hvad vil det sige at lide af skizofreni?
 • Hvordan kan du bedst muligt håndtere kommunikationen, herunder håndtere vrangforestillinger og hallucinationer

 

Modul 6: Rådgiverens professionelle rum og rolle
(Varighed 1 dag + forberedelse)

På modul 6 har vi fokus på, hvorfor arbejdet med psykisk sårbare og syge kan udfordre os følelsesmæssigt i særlig grad og hvordan vi kan passe på både den sårbare og os selv, så vi undgår udbrændthed og forråelse. 

Vi vil blandt andet komme ind på:

 • Hvordan du mærker og beskytter dine egne grænser i kontakten med psykisk sårbare og syge
 • Hvordan du tackler dine egne følelsesmæssige reaktioner (såsom vrede, frygt, afmagt mm.) og bruger dem konstruktivt i samtalen
 • Hvordan du kan håndtere det, når du bliver følelsesmæssigt smittet

Vigtige detaljer - tid og sted. 

Dato for næste åbne hold meldes ud senere.
Uddannelsen tilbydes også som arbejdspladskursus - kontakt mig for at høre nærmere. 

 

Mødetider
Mandage: 9:00 -15.00
Undervisningen foregår i et kursuslokale ved Frederiksberg Hallerne, Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg. 

 

Tilmeld dig nu

Øvrig information om efteruddannelsen

Hvordan forløber uddannelsen? Hvordan arbejdes der med emnerne? Og hvem underviser egentlig? 
Find svarene her.

Uddannelsens form:

Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg, plenumdiskussioner og gruppearbejde med afsæt i deltagernes konkrete udfordringer og cases. Derudover indgår en række film med samtaleeksempler samt teoretiske oplæg, som stilles til rådighed via min online kursusplatform.

Uddannelsens forløb:

Uddannelsen forløber over 6 moduler á 1 dags undervisning samt online selvstudie.

Mellem hvert modul vil der være hjemmearbejde i form af teori, casebeskrivelser og onlinemateriale. For at sikre kvaliteten og udbyttet af uddannelsen afsluttes forløbet med en mundtlig casefremstilling, hvor teorien sættes i forhold til din daglige praksis.

Der udstedes kursusbevis ved 80% deltagelse i undervisningen.

Pris for Psykiatrivejlederuddannelsen:

Efteruddannelsen kan bestilles til afholdelse på arbejdspladsen. Her afhænger prisen af antal deltager og lokation for afholdelsen. Kontakt Birgitte Wärn for pris. 

Underviser

Birgitte Wärn er cand. mag. i dansk og psykologi med en efteruddannelse inden for coaching og supervision. Hun har over 20 års erfaring som underviser af rådgivere i samtaleteknikker, herunder i samtalen med psykisk sårbare og syge. Herudover har hun selv siddet som rådgiver inden for beskæftigelsesindsatsen i en årrække og har derfor et indgående kendskab til de udfordringer, der er, når man både har en myndigheds- og en hjælperrolle i samtalen.

Birgitte Wärn er forfatter til flere erhvervshåndbøger og artikler, blandt andet bestseller håndbogsserien "Den lille guide..." som du kan læse mere om under bøger.

Udover kurser og efteruddannelser afholder Birgitte Wärn supervision for medarbejdere og ledere inden for social- og beskæftigelsesområdet, både individuelt og i grupper. 

Birgitte Wärn er gennemgående underviser på efteruddannelsen til psykiatrivejleder.

 

Deltagerudtalelser

Over 300 af dine kolleger har allerede taget efteruddannelsen til psykiatrivejleder hos Birgitte Wärn. Hør hvad nogle af de tidligere deltagere på kurset synes om undervisningsformen, der indeholder en fysisk og online del.

 
Close

Tilmeld dig efteruddannelsen til psykiatrivejleder

Nedenfor tilmelder du dig uddannelsen, og så er din plads reserveret på næste hold med holdstart i 2023.

Om behandling af dine personlige data: Se Privacy Notice.