Bliv psykiatrivejleder

 

Uddannelsen giver dig konkrete redskaber til at håndtere de udfordringer, som samtaler med psykisk sårbare og syge byder på i hverdagen. Over 300 af dine kolleger har allerede taget efteruddannelsen til psykiatrivejleder hos Birgitte Wärn.

Næste hold starter i 2023 - datoerne meldes ud hurtgst muligt.

Tilmeld dig nu

Uddannelsen som psykiatrivejleder

Efteruddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med at hjælpe psykisk sårbare og syge videre i forhold til fx job eller uddannelse. Du arbejder fx som jobcentermedarbejder, socialrådgiver, sagsbehandler, mentor eller studievejleder.

På efteruddannelsen får du konkrete redskaber til, hvordan du håndterer de udfordringer, som samtalen byder på. Det kan fx være samtalen med den deprimerede og langtidssygemeldte, hvor du er i tvivl om, hvilke hensyn du skal tage og hvordan du bedst stiller krav. Eller det kan være den angste, som skal i praktik, men ikke selv oplever at kunne på grund af sin angstlidelse. Her får du redskaber til, hvordan du hjælper vedkommende med at se sig selv som andet end angst og hvordan du arbejder med vedkommendes motivation for at bryde angstens onde cirkel.

Undervejs vil du se en masse eksempler på redskaberne i anvendelse - både i form af små samtalefilm og i form af caseplay med en skuespiller.

 

Indhold på efteruddannelsen

Efteruddannelsen består af 5 moduler á 2 dage med hver deres tema samt en onlinedel.
Du kan se en mere uddybende beskrivelse af modulerne her:


Modul 1: Det sårbare jeg 

På modul 1 får du viden om, hvad det vil sige at være psykisk sårbar og hvordan du kan spotte det i vedkommendes kommunikation og adfærd. Derudover gennemgås og trænes de grundlæggende redskaber for kommunikation med psykisk sårbare på tværs af de forskellige sygdomme og tilstande. Vi vil bl.a. se på hvordan du både kan give støtte og stille krav. 

Vi vil bl.a. gennemgå:

 • Det sårbare jeg - definition og udtryk
 • Stress-sårbarhedsmodellen
 • Konsekvenser af det sårbare jeg for kommunikationen
 • Redskaber til kommunikation med psykisk sårbare og syge
 • Lytteteknikker og assertiv kommunikation
 • Motivationsteori og redskaber - hvordan du arbejder med ambivalens ift. forandringer

 

Modul 2: Depression og stress

På modul 2 er fokus på, hvordan henholdsvis stress og depression kommer til udtryk og hvilke konsekvenser det har for vedkommendes funktionsniveau og for din rådgivning. 

Vi vil bl.a. gennemgå:

 • De forskellige typer af depression
 • "Depressionens onde cirkel" og helbredelsesprocessens forløb
 • Hvad vil det sige at have stress eller at være udbrændt?
 • Stress-stigen - hvor på "stigen" befinder personen sig, og hvilke konsekvenser har det for din rådgivning?

 

Modul 3: De forskellige angsttilstande

Modul 3 har de forskellige angsttilstande som tema: panikangst, generaliseret angst, fobier, OCD og posttraumatisk stress. Du får gennemgået hvilke symptombilleder, der knytter sig til de forskellige tilstande og hvordan du håndterer vedkommendes angst, både for selve samtalen og for målet med samtalen. 

Vil vil bl.a. gennemgå:

 • Hvordan du gennemfører en professionel samtale med et menneske, der er plaget af angst
 • Hvordan du håndterer angst, både i forhold til samtalen og i forhold til den plan, der skal lægges (fx arbejdsprøvning, kurser m.m.)
 • Hvordan du håndterer et angstanfald hos den, du skal hjælpe
 • Hvordan du håndterer "modstand"

 

Modul 4: ADHD; personlighedsforstyrrelser og skizofreni 

På modul 4 gennemgås ADHD, personlighedsforstyrrelser og skizofreni/psykoser. Vi vil bl.a. komme ind på hvordan de forskellige tilstande kommer til udtryk og hvordan du bedst håndterer rådgivningssituationen. På modulet vil der være oplæg af blandt andre Recovery Coach og psykolog Olga Runciman, der vil fortælle om sin egen vej fra at være medicineret og på førtidspension med en skizofrenidiagnose og til et liv som medicinfri og selvforsørgende.

Vi vil bl.a. gennemgå:

 • Hvordan kommer tilstanden/sygdommen til udtryk?
 • Hvilke særlige hensyn skal du tage, og hvordan kan du stille krav?
 • Hvordan gennemfører du en professionel samtale med en psykisk syg eller sårbar person?
 • Hvor langt går din rolle?

 

Modul 5: Rådgiverens professionelle rum og rolle

På modul 5 har vi fokus på, hvorfor arbejdet med psykisk sårbare eller syge mennesker kan udfordre os følelsesmæssigt i en særlig grad og hvordan vi kan beskytte os selv, så vi undgår at brænde ud og fortsat kan være der for dem, vi gerne vil hjælpe.

På dette modul vil fokus derfor være på, hvordan du beskytter dine grænser i samtaler med psykisk sårbare og syge - uden at miste evnen til kontakt og empati.

Vi vil bl.a. gennemgå:

 • Hvorfor arbejdet med psykisk syge og sårbare særligt kan udfordre dine grænser?
 • Hvordan du mærker og beskytter dine grænser i kontakten med den psykisk syge
 • Grænsefladerne mellem hvornår du er henholdsvis professionel, personlig og privat
 • Hvordan du tackler dine følelsesmæssige reaktioner i forhold til personen (såsom vrede, frygt, afmagt m.m.) og bruger dem konstruktivt i kommunikationen
 • Når følelser smitter - om projektiv identifikation, og hvordan du kan håndtere det
 • Kunsten at afvise på en konstruktiv måde og kunsten at styre og afslutte en samtale

 

De vigtige detaljer - tid og sted. 

Dato for hold 2023 er ved at blive  fastlagt. Datoerne meldes ud hurtigst muligt.

Mødetider
Mandage: 9:30 -16:00
Tirsdage: 9:00 - 15:30

Undervisningen foregår i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København.

 

Tilmeld dig nu

Øvrig information om efteruddannelsen

Hvad er dit udbytte af efteruddannelsen? Hvordan forløber uddannelsen? Hvordan arbejdes der med emnerne? Og hvem underviser egentlig? Find svarene her.

Dit udbytte af efteruddannelsen er:

 • øget indsigt i de forskellige psykiske sygdomme og tilstande

 • konkrete redskaber til, hvordan du bedst håndterer rådgivningen af og samtalen med psykisk sårbare og syge personer

 • indsigt i hvilke hensyn du skal tage, og hvordan du stiller krav

 • nye teknikker til at fremme motivation for forandring, fx i forhold til at indgå i aktivering/arbejde/uddannelse - uden brug af "pisk eller gulerod"

 • viden om og redskaber til at beskytte både borgerens og dine grænser i samtalen

 • viden om hvilke forhold, der skaber de bedste forudsætninger for succes i forhold til aktivering og arbejde

Herudover får du:

 • En borgers personlige beretning om vejen fra førtidspensionist med en skizofrenidiagnose og til et liv som medicinfri og selvforsørgende
 • Oplæg fra eksperter i bl.a. personlighedsforstyrrelser
 • Samtaletræning med professionelle skuespillere

Udover at få styrket dine vejlederkompetencer i forhold til dem, du skal hjælpe, vil du med din særlige viden også kunne fungere som ressourceperson på din arbejdsplads. 

Form og forløb

Uddannelsens form:

Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg, plenumdiskussioner og gruppearbejde med afsæt i deltagernes konkrete udfordringer og cases. Derudover indgår en række film med teoretiske oplæg, som stilles til rådighed via min online kursusplatform.  

Et af uddannelsens særkender er, at der arbejdes konkret med at træne samtalen, bl.a. ved hjælp af case play med professionelle skuespillere.

Uddannelsens forløb:

Uddannelsen forløber over 5 moduler á 2 dages undervisning samt online selvstudie.

Mellem hvert modul vil der være hjemmearbejde i form af teori og casebeskrivelser. For at sikre kvaliteten og udbyttet af uddannelsen afsluttes forløbet med en mundtlig casefremstilling, hvor teorien sættes i forhold til din daglige praksis.

Der udstedes kursusbevis ved 80% deltagelse i undervisningen.

Underviser

Birgitte Wärn er cand. mag. i dansk og psykologi og har over 20 års erfaring som underviser af rådgivere i samtaleteknikker, herunder i samtalen med psykisk sårbare og syge. Herudover har hun selv siddet som rådgiver inden for beskæftigelsesindsatsen i en årrække og kender derfor på egen krop til de udfordringer, der er, når man både har en myndigheds- og en hjælperrolle i samtalen.

Birgitte Wärn er forfatter til flere erhvervshåndbøger og artikler, blandt andet bestseller håndbogsserien "Den lille guide..." som du kan læse mere om under bøger.

Udover kurser og efteruddannelser afholder Birgitte Wärn supervision for medarbejdere og ledere inden for social- og beskæftigelsesområdet, både individuelt og i grupper. 

Birgitte Wärn er gennemgående underviser på efteruddannelsen til psykiatrivejleder og herudover vil der være eksterne oplægsholdere.
 

Oplægsholdere

På efteruddannelsen vil der være oplæg af forskellige eksterne oplægsholdere:

 • Psykolog og Ph.d. Sebastian Simonsen, der er ekspert i personlighedsforstyrrelser
 • Psykolog og recovery coach Olga Runciman der vil berette som sin egen vej fra førtidspensionist gennem 9 år med en skizofrenidiagnose og til et liv som medicinfri og selvforsørgende.

Endelig vil der være caseplay med en skuespiller på flere af modulerne, hvor vi arbejder med de udfordringer og redskaber i samtalen med psykisk sårbare og syge, som vi gennemgår på holdet.
Caseplayet vil tage udgangspunkt i deltagernes egne eksempler fra hverdagen.

Deltagerudtalelser

Hør hvad tidligere deltagere på kurset synes om undervisningsformen. Uddannelsen er netop opdateret, så den også indeholder en online del.

 
Close

Tilmeld dig efteruddannelsen til psykiatrivejleder

Nedenfor tilmelder du dig uddannelsen, og så er din plads reserveret på næste hold med holdstart i 2023.

Om behandling af dine personlige data: Se Privacy Notice.