Samtalen med psykisk sårbare borgere og berørte pårørende

 

Kursus for pleje- og omsorgssektoren

 

 

Hvad vil det sige at være psykisk sårbar og hvordan håndterer vi situationerne på en konstruktiv måde som professionelle? På dette kursus får du grundredskaberne til kommunikation med psykisk sårbare borgere og berørte pårørende.

Kurset fås både som traditionelt kursus, som rent online kursus eller som blended learning forløb, hvor I kan kombinere onlinekurset med workshops med Birgitte Wärn på arbejdspladsen.

 

Mål

Målet med kurset er at styrke dine redskaber og kompetencefølelse i samtaler med psykisk sårbare borgere og berørte pårørende.

 

Indhold og udbytte

På kurset får du viden om og redskaber til:

  • Hvad det vil sige at være psykisk sårbar (uanset diagnosen)
  • Konsekvenser af den psykiske sårbarhed for samtalen (hvad er vigtigt at være opmærksom på?) 
  • Hvordan du får den sårbare eller den pårørende til at føle sig hørt og mødt 
  • Hvordan du kan understøtte hukommelse, koncentration og overblik hos den sårbare
  • Hvordan du holder fast i rammer på en konstruktiv måde (når du fx ikke kan give det, der ønskes)
  • Hvordan du kan sige fra på en konstruktiv måde
  • Hvordan du kan håndtere dine egne reaktioner (hvis du fx bliver smittet af den andens følelser eller hvis du oplever splitting, devaluering eller idealisering) 

Kursets opbygning

Kurset består af 2 moduler: 

  • Hvad vil det sige at være psykisk sårbar og hvordan kan vi som professionelle blive påvirket i kontakten?
  • Samtalen med psykisk sårbare borgere og berørte pårørende.

Modulerne indeholder små undervisningsfilm, filmklip fra situationer med borgere hvor redskaberne er anvendt i praksis, samt små gruppe-, summe og refleksionsøvelser.

Deltagerne kan tilgå onlinekurset når det passer dem, og se filmene flere gange hvis de ønsker det.

 

Modul 1: Hvad vil det sige at være psykisk sårbar og hvordan kan vi som professionelle blive påvirket i kontakten?

På dette modul gennemgås, hvad det vil sige at være psykisk sårbar og hvordan vi som professionelle kan blive påvirket. Det kan fx være, at vi oplever at blive nedgjort (devalueret) eller at der sker splitting i personalegruppen omkring en sårbar borger. Hvordan kan vi håndtere det på en konstruktiv måde, både i forhold til borgeren og internt i teamet?

Undervejs vil der blive vist et klip fra en situation med en borger, der har modstand mod at skulle have hjælp og der indgår små summeøvelser.

Onlinekurset består af 12 små film, der tilsammen varer i alt ca. 1,25 time. Der skal derudover afsættes ca. 2,5 – 3 timer i alt til at arbejde med onlinekurset i mindre grupper, inklusiv refleksionsøvelser.

 

Modul 2: Samtalen med psykisk sårbare borgere og berørte pårørende

På dette mini-online kursus sætter vi fokus på nogle af grundredskaberne i forhold til kommunikationen med (psykisk sårbare) borgere og med berørte pårørende. Hvordan skaber vi den gode kontakt og holder fast i rammerne på samme tid, når det er nødvendigt? Hvordan kan vi fx håndtere en frustreret pårørende? 

Undervejs vil der blive vist en lille film, der illustrerer en situation med en frustreret pårørende og en medarbejder fra hjemmeplejen. Derudover indgår der små summeøvelser undervejs.

Onlinekurset består af 9 små film og varer i alt ca. 1,25 time. Der skal derudover afsættes ca. 2,5 – 3 timer i alt til at arbejde med onlinekurset i mindre grupper, inklusiv refleksionsøvelser.

 

Form

Kurset fås både som traditionelt kursus, som rent online kursus eller som blended learning, hvor man kombinerer onlinekurset med traditionelle workshops.

 

Antal deltagere

Max 20 deltagere ved traditionelt kursus. Ved onlinekursus eller blended learning forløb er der ingen øvre grænse. 

 

Varighed

Traditionelt kursus: 2 halvdags workshops á 4 timers varighed hver.

Onlinekursus: Onlinekurset består af 2 små kurser med en samlet varighed på  2,5 time fordelt  på  21 små film, herunder samtaleeksempler med borgere og pårørende. Herudover skal der afsættes ca 3-4 timer til arbejdsspørgsmål og øvelser for det fulde udbytte.

Blended learning: Efter aftale. Et typisk forløb består af 1 workshop efterfulgt af adgang til onlinekurserne samt en opfølgende workshop. 

 

Pris

Traditionelt kursus (2 x 4 timer fordelt på 2 workshops):  2.000 kr. pr medarbejder ved 20 kursister, inklusiv arbejdsbog.

Onlinekursus: Prisen pr licens afhænger af antal deltagere/licenser. Priseksempel: 1450,00 kr pr.licens ved køb af minimum 20 licenser. Prisen er inklusiv 6 måneders adgang, arbejdsbog, kursusbevis og 2 x statistik over deltagerprogression i løbet af de 6 måneder. Bemærk at licensen er personlig og ikke må deles.

Blended learning: Prisen afhænger af antal deltagere, licenser og workshops.Kontakt Birgitte Wärn for et uforpligtende tilbud.

Alle ovenstående priser er før moms. 

 

Underviser

Birgitte Wärn er cand. mag. i dansk og psykologi og indehaver af Wärn Kompetenceudvikling med speciale i rådgivning af rådgivere. Birgitte Wärn har mere end 20 års erfaring som underviser og supervisor af professionelle indenfor beskæftigelses-, social- og sundhedsektoren i forhold til samtalen som professionelt redskab.

Gennem årene har mere end 5000 deltagere været på Birgitte Wärns kurser og efteruddannelser.

Kunderne tæller blandt andre Rigshospitalet, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune samt Hjemmeplejen i Tårnby Kommune. 

Derudover er Birgitte Wärn forfatter til flere erhvervsrettede håndbøger og artikler, blandt andre ”Den lille guide til konfliktløsning i grupper og organisationer", "Den lille guide til stresshåndtering på arbejdspladsen" og "Den lille guide til psykiske problemer blandt medarbejdere".

 

Har du spørgsmål til kurset?

Close

50% Complete

Tilmelding til psykiatrivejleder uddannelsen med start september 2018