Deltagerudtalelser

Hør hvad deltagerne til blended learning forløb i 'Samtalen med psykisk sårbare og syge' siger om Birgitte Wärns undervisning

 

Deltagerudtalelser

Hør hvad kursisterne siger om Birgitte Wärns undervisning og kurser, herunder blended learning som kursusform.

 
 
 

"Jeg arbejder i en sygedagpengeafdeling, hvor jeg dagligt møder mennesker, der er psykisk skrøbelige. Psykiatrivejlederuddannelsen har derfor været særdeles relevant i forhold til mit arbejde som socialrådgiver. Birgitte Wärn er som underviser helt i top! Birgitte forstår at gøre kompliceret stof forståeligt og formår at inddrage alle med empati og humor. Jeg har deltaget i mange kurser og har ofte efterlyst brugbare redskaber i forhold til mit daglige arbejde. De redskaber har jeg nu fået og kan bruge dem i mit møde med borgerne. Det har betydet, at jeg er blevet mere bevidst om min egen rolle og bedre til at tilgodese borgernes behov og udnytte de resurser, som den enkelte borger har. Jeg kan varmt anbefale uddannelsen til andre, der har lyst til at højne deres faglige niveau."

Kirsten Gionet
Socialrådgiver, Hjørring Kommune

"Jeg vil helt klart give mine varmeste anbefalinger til de kursister der har taget psykiatrivejleder uddannelsen til at deltage i forløbet. På Masterclass’en har jeg fået dybdegående teknikker og metoder til at kunne præge mine samtaler i en retning, der kan skabe motivation hos borgeren. Jeg er blevet meget klogere på hvordan jeg, som professionel, kan gribe samtalen an og skabe gode resultater – både i samtalen og i den forvaltning jeg arbejder for. Birgitte Wärn som er underviser på både psykiatrivejleder uddannelsen og Masterclass’en er en fantastisk dygtig formidler. Man kan tydelig mærke at hun har erfaring fra bl.a. den kommunale verden som gør at hun bedre kan sætte sig ind i de problematikker kursisterne oplever i hverdagen. Hun er et geni til at koble teori med praksis, hvilket gør at du som kursist får en del guldkorn med hjem. Det har været den allerbedste investering både min arbejdsplads og jeg har gjort."

Maria Ellegaard Hansen
Virksomhedskonsulent, socialrådgiver

"Birgitte Wärn har afholdt et 2-dages kursus i "Den motiverende samtale" og "Den vanskelige samtale" for Jobcenteret, og det tog mindre end 10 minutter for hende at skabe en atmosfære af nærvær, tryghed, motivation og engagement hos deltagerne. Birgitte Wärn underviser med stor faglig kompetence og har en utrolig god evne til at medinddrage kursusdeltagerne på en nærværende og relevant måde. Kurset var tilrettelagt med flot balance mellem teoretiske oplæg og diskussioner med afsæt i daglige case stories. Af kurset tillige var krydret med caseplay, hvor en skuespiller agerede borger ud fra deltagernes konkrete historier, gav mulighed for at afprøve teknikker og redskaber og gjorde kurset endnu mere uforglemmeligt. Det blev 2 meget udbytterige kursusdage, et kursus - og en læring - som vi positivt tænker tilbage på. Vi kan varmt anbefale Birgitte Wärn som kursusholder til andre."

Allan Ludvigsen
Jobcenterchef, Jobcenter Hørsholm

"Jeg oplevede dagen som super inspirerende og fuld af god energi. Det var tæt på vores dagligdag og jeg fik gode input og lyst til selv at arbejde videre. Stor ros for Birgitte Wärns evne til at inddrage os og vores hverdag og gøre eksempler og metoder virkelighedsnære. Der var inspiration til både "øvede" og "let-øvede."

Rikke Bjerregård Jespersen
Karrierevejleder, DTU og deltager på et arbejdspladskursus på DTU om Den vanskelige samtale

"Veterancentret har igennem en årrække haft adskillige socialrådgivere med på Psykiatrivejlederuddannelsen, og dette vil fortsætte i fremtiden. Ingen tvivl om, at forløbet med Birgitte Wârn understøtter varige forandringer i tankemønstrene ved deltagerne. Det skyldes især Birgittes evne som formidler. Birgitte evner at skabe en stemning af, hvordan rådgiverne bliver bedre i mødet med borgeren, samtidig med at rådgiverne har deres opgave, mål og rammer i fokus. Birgitte besidder stor viden om, hvordan arbejdet er i en offentligt forvaltning anno 2018, hvorfor de redskaber hun giver, betyder, at rådgiverne bliver væsentligt bedre kvalificeret til at håndtere svære og udfordrende samtaler med borgerne."

Jonna Nielsen
Veterancentret

"Birgitte formår både at udfordre, begejstre og motivere medarbejdere til at se på egen praksis i forhold til samarbejdet med borgere med udfordringer – hun formår at sætte baren højt og samtidig rumme forskellige fagligheder, erfaringsniveauer og udgangspunkter der naturligt er i en medarbejdergruppe. Jeg oplever samtidig Birgitte som en meget troværdig og fagligt ansvarlige samarbejdspartner. Birgitte ved hvad hun er god til og hvor hendes styrker er, men er heller ikke bleg for at sige nej tak til en opgave hvor hun ikke syntes hendes faglige kompetencer er de rette. Det gør det meget nemt og lige til at samarbejde."

Maria Boje
Jobcenterchef i København, center for Jobindsats, med ansvaret for aktivitetsparate og ressourceforløbs borgere over 30

"Vi har hos CAB (Center for Afklaring og Beskæftigelse) et virkeligt godt samarbejde med Wärn Kompetenceudvikling og med Birgitte Wärn. Vi har gennem de seneste år haft medarbejdere på Psykiatrivejlederuddannelsen og derudover har vi tilkøbt ydelser såsom supervision og særligt tilrettelagte forløb. Alle de medarbejdere vi har haft på Psykiatrivejlederuddannelsen og de særlige forløb arbejder med borgere med psykiske problemer og medarbejderne udtrykker alle uden undtagelse at de har fået et stort udbytte. Og frem for alt så har samarbejdet i høj grad bidraget til at løfte kompetenceniveauet i afdelingerne, så vi har kunnet gøre det gode arbejde endnu bedre i mødet med borgerne. I planlægningen af de forløb vi har haft med Birgitte, har hun altid været præcis på hvad det er, hun kan tilbyde og det er helt tydeligt, at hun vægter det faglige over det økonomiske. Hun skal selv kunne stå inde for det, hun laver. Jeg vil derfor give hende mine allerbedste anbefalinger."

Ole Mikkelsen
Afdelingschef, Center for Afklaring og Beskæftigelse - NOOR, Københavns Kommune

"Jeg har deltaget i uddannelsen til Psykiatrivejleder og er dybt fascineret over hvor dygtig en formidler Birgitte Wärn er: Hun forstår at gøre svært, teoretisk stof enkelt, uden at forsimple. Dertil kommer at indholdet har været meget relevant og interessant. Birgitte formidler med stor entusiasme, empati, humor og nærvær. Fagligheden er i top og undervisningen har på formidabel vis veklset mellem oplæg, gruppearbejde, casearbejde samt foredrag af eksterne oplægsholdere. Endvidere har der været skuespillere tilknyttet nogle af modulerne. På den måde har man kunnet genspille situationer fra eget arbejdsliv, hvilket har været inspirerende og meget lærerigt! I min daglige praksis har det bevirket at jeg har fået større overskud i samtalerne og i undervisningssituationen, idet jeg nu har en klarere forståelse af de mekanismer, der udspiller sig i samtalen eller undervisningen af psykisk sårbare. Alt i alt en uddannelse, som varmt kan anbefales til alle, der arbejder med socialfaglige problemstillinger."

Tina Brohauge
Vejleder og underviser, Center for Afklaring og Beskæftigelse, Københavns Kommune

"Jeg har siden 2006 arbejdet med udsatte og psykiske syge/sårbare mennesker. blandt andre mennesker som er domsanbragt til ophold på døgninstitution samt unge som ikke formår et fremmøde i den almindelige folkeskole pga en sindslidelse /diagnose.
Diagnoser som angst, OCD, ADHD, depression, stress, skizofreni, borderline og personlighedsforstyrelser er noget som er tæt på i min hverdag som socialpædagog. Ofte syntes jeg, at jeg har manglet "værktøjer" og viden om diagnoser. Jeg har afprøvet de værktøjer, jeg har fået, både under og efter uddannelsen og jeg har oplevet, at de virker, selv der hvor det har været rigtigt svært og jeg ikke troede, at jeg kunne rykke et mennesker mere. Uddannelsen har rykket mig både fagligt og personligt. Jeg er meget tilfreds med udbyttet fra uddannelsen og jeg er sikker på, at en pædagogisk arbejdsplads, hvor målgruppen er den som, uddannelsen henviser sig til, vil have glæde af en medarbejder med Psykiatrivejlederuddannelsen - min har i hvert fald."

René Søtrup Jensen
Socialpædagog ved bosted for psykisk sårbare unge

"I løbet af de seneste 4 år har jeg haft 27 medarbejdere på uddannelse hos Birgitte Wärn. 11 på et særligt hold for forsvaret og 16 fordelt på hold med deltagere fra forskellige arbejdspladser. Jeg er begejstret og mine medarbejdere er begejstrede. Birgitte Wärn er i særklasse en kompetent, engageret og stærkt inspirerende underviser. Hun har et smittende humør, et højt energiniveau og masser af praksis, der løfter teorierne fra ord til virkelighed. Birgitte evner at skabe et tillidsfuldt, seriøst, respektfuldt og uhøjtideligt læringsrum. Deltagerne vover noget og åbner op også for deres tvivl og usikkerheder ift arbejdet med sårbare mennesker. Sidst men ikke mindst bliver deltagerne hele tiden udfordret til og trænet i at reflektere over egen praksis. Jeg sætter stor pris på mit samarbejde med Birgitte og mærke hendes udstrakte professionalisme udfolde sig, og så bliver jeg både inspireret og i godt humør af at være i hendes selskab."

Pernille Poulsen
Chefkonsulent, Leder Job- og Uddannelsesrådgivningssektionen, Rehabiliterings- og Rådgivningsafdelingen, Veterancentret, Forsvaret

FLERE REFERENCER

Linette Rasmussen
Teamleder, Jobcenter Egedal

"Med indlevelse og humor præsenterede Birgitte Wärn to kursusdage i Jobcenter Egedal om "Den motiverende samtale" og "Den vanskelige samtale". Kurset adskilte sig fra andre kurser ved Birgittes fine fornemmelse for og indlevelse i de oplevelser, som medarbejderne bragte ind i undervisningen. Den professionelle skuespiller, som under "Den vanskelige samtale" agerede borger, bidrog meget kvalificeret til at afprøve redskaberbe på stedet. Elementet af humor var på en elegant måde med til at rykke ved de indgroede spørgeteknikker. Medarbejderne har samlet udtrykt meget stor tilfredshed med kurserne."

Mette Rasmussen
Socialrådgiver

Mette Rasmussen om sit udbytte af efteruddannelsen til Psykiatrivejleder:

"Jeg oplevede, at mange samtaler med psykisk syge borgere gik skævt i forhold til den plan, jeg havde. Den øgede indsigt og opmærksomhed betyder, at jeg nu har nogle redskaber til at ændre kurs, når det ikke fungerer. Nu kan jeg identificere en borgers angst onkring for eksempel arbejdsprøvning og jeg tør tage konfrontationen, så vi sammen kan finde ud af, hvad der provokerer den. Generelt har borgere nemmere og mindre konfliktfyldte forløb hos mig i dag og mange kommer hurtigere og bedre videre. Min arbejdsglæde og faglighed er helt klart blevet styrket."

Cirsten Aanum
Vejleder og underviser, Center for Afklaring og Beskæftigelse, Københavns Kommune

Cirsten Aanum om sit udbytte af Psykiatrivejlederuddannelsen:

"Jeg har gennemført efteruddannelsen til Psykiatrivejleder hos Birgitte Wärn. Forløbet har vist sig at være særdeles brugbart for mig i mit arbejde med sårbare borgere og misbrugere. Birgitte formår i høj grad at levendegøre stoffet samt at inspirere. Ydermere er Birgitte som underviser noget af det mest autentiske, jeg har mødt."

Nina Petersen
Socialrådgiver og sygedagpengesagsbehandler, Jobcenter Høje Taastrup

Nina Petersen om efteruddannelsen til Psykiatrivejleder:

"Tak for en lærerig periode. Jeg vil opfordre til, at flere benytter sig af forløbet, da det giver enormt meget at reflektere over egen praksis. Forløbet har givet mig fokus, ikke bare på HVAD jeg kan gøre i en konkret situation, men også HVORFOR jeg gør, som jeg gør".

Lisbeth Overgaard
Afdelingsleder, Johannes Hages Hus

"Birgitte Wärn har undervist i "Den motiverende samtale" over 2 dage. Birgitte underviser med et meget stort engagement og der har været en fin vekslen mellem teori og praktiske øvelser, hvor medarbejderne har kunnet gøre brug af de hændelser, der har været ude for i dagligdagen. Medarbejderne giver udtryk for, at de har lært nye metoder i forhold til spørgeteknikker og at de efterfølgende vil træne det. Vi, som ledere, har stor gavn af den viden, vi har fået fælles med medarbejderne, og er blevet mere bevidste om at bruge den i hverdagen."

Kathrine Kofoed
Konsulent, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)

For Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) har vi gennemført workshop, kurser og undervisning indenfor området psykisk arbejdsmiljø og stresshåndtering. Kathrine Kofoed siger om resultatet:

"Birgitte Wärn har med stor faglig formåen afholdt flere forskelligartede arrangementer for Ingeniørforeningen i Danmark. Med sin karakteristiske indlevelsesevne og varme glimt i øjet har Birgitte gjort vanskelige emner som stress og psykisk arbejdsmiljø håndterbare for tillidsrepræsentanter fra stat og kommuner.

Vi håber, at vi fortsat kommer til at arbejde tæt sammen med Birgitte og anbefaler hende varmt til andre virksomheder. Medarbejdere og ledere håndterer hun lige professionelt." 

For Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) har vi gennemført:

  • Workshop om psykisk arbejdsmiljø på landsdækkende konference for TR
  • Kurser for IDA Lederforum i "Ledelse og konfliktløsning"
  • Undervisning på TR-grunduddannelsen i stresshåndtering på gruppe- og organisationsplan (fx: "hvordan udarbejde en stresspolitik?")
  • Proceskonsulent for medarbejdergrupper

Iben N. Boesen
Arbejdsmarkedskonsulent og handicapnøgleperson, Jobcenter Herlev

Iben N. Boesen siger om Psykiatrivejleder-uddannelsen:

"Jeg kan varmt anbefale Birgitte Wärn. Fulgte Psykiatrivejleder-uddannelsen i efteråret 2013 og blev i den grad klædt på til at mestre mit arbejde. Det er de bedste efteruddannelsespenge, der nogensinde er givet ud på mig . Birgitte er enormt dygtig og forstår at gøre et svært stof virkelighedsnært, spændende og direkte brugbart!"

Else Marie Hollen Pedersen
Socialrådgiver og vejleder ved CAB, Københavns Kommune

Else Marie Hollen Pedersen siger om psykiatrivejleder uddannelsen:

"Jeg har deltaget i efteruddannelsen til psykiatrivejleder, og jeg har fået et meget stort udbytte af det. Indholdet på uddannelsen har været meget praksisnært, og for hvert modul, har jeg kunne vende tilbage til mit arbejde, og bruge den nye viden og de redskaber der har været gennemgået.

Kombinationen af personlige erfaringer, deltagernes oplevelser, rollespil og oplægsholdere udefra, har givet et godt samspil, og ikke mindst variation af videndeling. Samtidig har Birgitte været god til at dele ud af sin egen viden og erfaring, hvilket har gjort undervisningen mere levende. Alt dette tilsammen har klart højnet og nuanceret indholdet og læringen.

Især modul 5, Rådgiverens professionelle rum, har gjort stort indtryk på mig, da det er et ofte overset emne i socialrådgiverens arbejde. Der har igennem hele forløbet været plads til refleksion over egen praksis, men at kunne fordybe sig i, hvordan man passer på sig selv, og samtidig bevare empatien og være til stede i rådgivningssamtalen, har givet rigtig meget mening som afslutning på forløbet."

Annette Nørh
Socialrådgiver/Mentor koordinator, Borger og Arbejdsmarked, Vordingborg Kommune

Annette Nørh siger om sit udbytte af Psykiatrivejleder uddannelsen:

"Psykiatrivejleder-uddannelsen har styrket mit fokus på de udfordringer, der er i samarbejdet med mennesker, der har psykiske lidelser eller som er psykisk sårbare. Forløbets veksel mellem teori og mere praksis nære øvelser, gør det super relevant og let at indarbejde i daglig praksis.

En ganske lille ting som, at blive opmærksom på, at sige og i stedet for men, understreger for mig, at det virkelig svære nogen gange er meget enkelt når vi får styrket vores viden og fokus på de redskaber vi kan bruge.

Det har været et veltilrettelagt forløb og stor ros for Birgitte engagement."

Charlotte Vestergaard 
Studie- og karrierevejleder,
Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet

Charlotte Vestergaard siger om sit udbytte af Psykiatrivejleder uddannelsen:

"Min oplevelse er, at uddannelsen til Psykiatrivejleder vil være relevant for et bredt spektrum af personer der beskæftiger sig professionelt med mennesker der er særligt psykisk sårbare. Det giver en spændende dynamik på holdet, at vi alle kommer med hver vores baggrund. Desuden er modulerne så mange facetteret, at alle får noget med hjem til deres hverdag. Som studie- og SPS-vejleder har jeg fået en god grundforståelse for forskellige diagnoser, de udfordringer de giver og hvordan jeg konkret kan møde de studerende med de konkrete diagnoser. Jeg føler derfor, at jeg er blevet en bedre vejleder, der kan handle ud fra konkret viden og ikke bare ud fra min egen mavefornemmelse."

Anne Louise Jørgensen
Socialrådgiver, Falck Jobservice A/S

"I mit daglige arbejde med mennesker der er langtidssygemeldte, har erfaringen været at der er flere og flere der kæmper med psykiske og psykiatriske problematikker. Dette har været udfordrende at sidde med, idet der har været en sårbarhed der skulle imødekommes med de bedste evner og hensigter og samtidig forenes med de rammer, love og regler vi arbejder under som socialrådgivere. Derfor har uddannelsen som psykiatrivejleder været en enorm spændende rejse og faglig udvikling i forhold at få en bredere og bedre indsigt i denne verden. Birgittes måde at undervise på har blot gjort at min interesse og viden omkring området er vokset, men har også bevirket at jeg er blevet mere bevidst omkring de redskaber og samtalemetoder jeg anvender i mit daglige arbejde og har vist, at man når ind til mennesker på en meget mere konstruktiv måde som gør, at samarbejdet med den enkelte bliver lettere samt forståelsen omkring de problematikker der er til stede, bliver større. Jeg blev spurgt af Birgitte, hvilke 5 ting jeg så som vigtigst i mit arbejde, jeg kunne tage med videre fra uddannelsen. Hvilket ikke er muligt for mig at svare på, idet jeg mener at hele forløbet har givet så meget og at der ikke er noget specifikt der kan tages ud af et samlet hele der har givet så stor mening. Jeg kan kun varmt anbefale uddannelsen og mener måske nok, at indenfor mit fagområde, burde alle gennemgå dette forløb. Mødet med Birgitte og hendes undervisningsmetode, har været farverig, spændende og underholdende og gjort at min lyst for at videreudvikle mig og højne mit faglige niveau, blot er øget. Det er en enorm motivation at opleve hvor vigtigt videreuddannelse er og at vi aldrig kan få nok læring omkring mennesket og de faktorer der har indflydelse på deres liv, for at kunne forstå og se dem som en helhed."

Palle Jørgensen, Uddannelseskonsulent & Koordinator, Odsherred Kommune

Palle Jørgensen siger om sit udbytte af efteruddannelsen til Psykiatrivejleder:

"Birgitte Wärn har i samarbejde med Psykiatrifonden udviklet efteruddannelsestilbuddet Psykiatrivejleder, en uddannelse som jeg varmt vil anbefale alle der arbejder med psykisk sårbare.

Jeg oplevede kurset som både levende og inspirerende, undervisningen var tilrettelagt med en vekslen mellem teoretisk tilgang (fagliglitteratur) og mere praktisk orienteret undervisning i gruppearbejde, hvilket gav god mening.

Det at vores fremsendte cases, forud for hvert modul med erfaringer fra egen praksis, blev brugt som inspiration i forhold til undervisningen for det pågældende modul, gav god mening forståelse og ejerskab i forhold til undervisningen, herudover vil jeg også fremhæve, at det gav god mening og forståelse, at der i undervisningen blev inddraget meget kompetente oplægsholdere, professionel skuespiller, samt personer med kompetence inden for de fagspecifikke områder.

Jeg har arbejdet med unge i mange år med forskellige lidelser og syntes egentligt, at jeg var rimelig skarp på, hvad der virkede, men kurset fik mig til at reflektere mere og dybere over egen praksis og det har været rigtig godt. Det fik den betydning, at jeg lærte at blive mere bevist om egne grænser, rammesætning og har fået en opdateret viden om den nyeste teori inden for området.

Jeg vil også gerne fremhæve Birgitte som en engageret underviser, der forstår at udvikle og tilrettelægge undervisningen i takt med den nyeste viden inden for området, samt hendes evne til at engagere deltagerne i undervisningen."

Veterancenteret Forsvaret

Vi kan varmt anbefale Psykiatrivejlederuddannelsen ved Birgitte Wärn.

Beskæftigelseskonsulent Kim Kryger, Beskæftigelseskonsulent Nana Christina Groth, Job- og uddannelsesrådgiver Lene Malmvig og Job- og uddannelsesrådgiver Birthe Foldbjerg om deres efteruddannelse til Psykiatrivejleder hos Wärn Kompetenceudvikling:

"Birgitte fik hurtigt skabt en god stemning mellem os kursister. Vi var 4 fra Veterancenteret i Forsvaret, som deltog, og de fleste andre kursister var fra Københavns Kommune. Det gav en god dynamik, at erfaringsgrundlaget var forskelligt, og vi oplevede, at det var godt, at erfaringsgrundlaget var bredt. Vi oplevede en god samhørighed på holdet.

Birgitte Wärn er en fagligt meget kompetent underviser, som kan den kunst at gøre komplekse teorier brugbare i praksis.
Birgitte kan med hendes etik, empati, engagement og humoristiske sans skabe en god stemning og trygge rammer for os som kursister.

Undervisningsformen havde en passende veksling mellem dialogbaseret undervisning, gruppearbejde og caseplay, som fasthold vores engagement.

Vi skulle som kursister udarbejde case til hvert modul, hvilket var udfordrende og samtidigt meget lærerigt. En god metode til at koble teori til egen praksis.

En læring fra kurset er at supervision, indenfor rette rammer, er et godt redskab til refleksion over praksis, for aflæring og læring og dermed udvikling af kompetencer."

Louise Wrist Sørensen
Job- og uddannelsesrådgiver, Rehabilitering og Rådgivning, Veterancentret

”Psykiatriuddannelsen har i høj grad rustet mig til at varetage mit job mere professionelt, givet flere tangenter at spille på samt præsenteret en masse værktøjer, som helt konkret kan overføres til de daglige opgaver. Birgitte Wärn er intet mindre end en fantastisk formidler. Med en god blanding af forskellige undervisningsmetoder leverer hun uhøjtideligt et spændende og udfordrende program, der bestemt fokuserer på en krævende målgruppe. Uddannelsen har for mig været den bedste af slagsen. Også fordi den er så specialiseret, at jeg ikke et minut har følt, at det ikke var information, jeg kunne bruge til noget efterfølgende”.

 

Close

Bogbestilling

Husk at angive antal for hver titel, hvis du bestiller eksemplarer af flere typer. Der fremsendes faktura per email og bøgerne afsendes inden 7 dage. Angiv venligst nødvendige oplysninger i feltet 'Faktura oplysninger'.