Coaching og supervision

Udover arbejdspladskurser og åbne kurser tilbydes også coaching og supervision på individuelt og gruppeniveau.

KONTAKT BIRGITTE

Hvad er coaching og supervision?


I coaching har du mulighed for at undersøge dine egne løsningsmuligheder, værdier og potentialer i forhold til de mål, du gerne vil nå. Ofte ift.faglige udfordringer, emner af mere privat karakter, eller i spændingsfeltet mellem det professionelle, det personlige og det private som tilfældet fx er med stresshåndtering.

Supervision går på spørgsmål vedrørende  håndteringen af din professionelle rolle, fx hvordan du håndterer rådgivningen af konkrete borgere, eller hvordan du passer på dine egne grænser i kontakten med dem, du skal hjælpe. Supervisor har en faglig viden om det felt du arbejder inden for og kan komme med handlingsforslag.

Der tilbydes supervision til både enkeltpersoner og grupper.

Coaching


I coaching har du mulighed for at undersøge dine egne løsningsmuligheder, værdier og potentialer i forhold til de mål, du gerne vil nå. Det kan både være i forhold til faglige udfordringer eller i forhold til emner af mere privat karakter. Ofte vil det dog dreje sig om emner, der ligger i spændingsfeltet mellem det professionelle, det personlige og det private som tilfældet fx er med stresshåndtering.

I modsætning til supervision forventes coachen ikke at have en speciel viden om dit fag, og coachen forventes heller ikke som udgangspunkt at kunne komme med gode råd og handlingsanvisninger. Coachens rolle er primært at stille de gode spørgsmål, der får dig til at reflektere over sammenhænge og muligheder, så du på den baggrund kan arbejde hen imod de mål, du gerne vil nå.

Form:
Coaching kan ligesom supervision gives både individuelt og i grupper.

Supervision


I supervision har du mulighed for at vende forskellige udfordringer og temaer relateret til dit arbejde. Det kan fx dreje sig om, hvordan du håndterer rådgivningen af konkrete borgere, eller det kan dreje sig om mere generelle temaer, fx hvordan du passer på dine egne grænser i kontakten med dem, du skal hjælpe. Supervision går med andre ord på spørgsmål vedrørende håndteringen af din professionelle rolle.

I supervision forventes supervisor at have en faglig viden, ikke kun om supervision som metode, men også om det felt du arbejder inden for, i dette tilfælde rollen som rådgiver. Dvs. at supervisor, udover at stille "de gode spørgsmål" også kan komme med forslag til løsninger og handlingsforslag.

Når jeg superviserer, lægger jeg blandt andet vægt på følgende:

  • Supervision skal først og fremmest gå på at give konkrete redskaber i forhold til de udfordringer, man møder i arbejdet med dem, man skal hjælpe.
  • Supervision er IKKE terapi og det er vigtigt, at man som supervisor er opmærksom på aldrig at gå tættere på, end at den enkelte kan se sine kolleger i øjnene bagefter og ikke føle sig blottet som privatperson.
  • Supervision er heller ikke (kun) coaching. Det vil sige, at jeg som supervisor ikke kun forsøger at stille de gode spørgsmål, men at jeg også kan komme med konkrete handlingsforslag og løsningsmuligheder.
  • Supervision hos mig kan også indeholde elementer af undervisning. Det vil sige, at jeg godt kan finde på at ”tegne og fortælle” lidt undervejs, fx om dynamikken i borderline, hvis det giver mening i forhold til en konkret case, der er på.
  • Teoretisk er jeg inspireret af såvel den psykodynamiske, som den kognitive og den systemisk-narrative tilgang. 

Form:
Supervision kan foregå som sagssparring, hvor supervisor og supervisand mødes og drøfter konkrete sager eller problemstillinger, som du som supervisand gerne vil have input til håndteringen af.

Derudover kan supervision også foregå som aktionslæring, dvs. at supervisor sidder med på en konkret samtale med en borger (med borgerens accept). Supervisor deltager så som observant på samtalen (en "flue på væggen") og efter samtalen gives der supervision på den netop afholdte samtale og de temaer/udfordringer, som den har rejst.

Deltagerantal:
Man kan både få supervision som enkeltperson og i grupper på 2 - 8 personer. Typisk varer en gruppesupervision 2-3 timer.

Om Birgitte Wärn som supervisor og coach

Birgitte Wärn er oprindeligt uddannet cand. mag. i dansk og psykologi og har herudover en efteruddannelse i supervision og coaching.
Derudover har Birgitte Wärn mange års erfaring som rådgiver inden for beskæftigelsesindsatsen og dermed et indgående kendskab til de udfordringer og dilemmaer, man sidder med, når ens rådgiverrolle indbefatter, at man både er myndighed og hjælper.

Birgitte Wärn har gennem årene fungeret som supervisor for blandt andre Forsvarets Veterancenter, Rigshospitalet (RCØ), Københavns Kommune m.fl.

LÆS MERE OM BIRGITTE WÄRN
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.