Coaching og supervision

Udover arbejdspladskurser og åbne kurser tilbydes også coaching og supervision på individuelt og gruppeniveau.

KONTAKT BIRGITTE

Hvad er coaching og supervision?


I coaching har du mulighed for at undersøge dine egne løsningsmuligheder, værdier og potentialer i forhold til de mål, du gerne vil nå. Ofte ift.faglige udfordringer, emner af mere privat karakter, eller i spændingsfeltet mellem det professionelle, det personlige og det private som tilfældet fx er med stresshåndtering.

Supervision går på spørgsmål vedrørende  håndteringen af din professionelle rolle, fx hvordan du håndterer rådgivningen af konkrete borgere, eller hvordan du passer på dine egne grænser i kontakten med dem, du skal hjælpe. Supervisor har en faglig viden om det felt du arbejder inden for og kan komme med handlingsforslag.

Der tilbydes supervision til både enkeltpersoner og grupper.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.