Den vanskelige samtale

 

Internt kursus for dig og dine kollegaer

Af og til kolliderer systemets rammer og krav med borgerens ønsker og behov, og pludselig befinder du dig i en konfliktfyldt situation med borgeren. Sker det, er det vigtigt at have konkrete redskaber til at forebygge eller nedtrappe konflikten. Dem får du med kurset "Den vanskelige samtale".

 

Mål

At styrke din jobtilfredshed og kompetencefølelse og samtidig gøre den, der skal hjælpes, mere tilfreds med rådgivningen.

 

Indhold og udbytte

På kurset lærer du, hvordan du:

  • forebygger og nedtrappe konflikter
  • fremsiger et vanskeligt budskab
  • giver et afslag
  • håndterer modstand
  • tackler konfrontationer og konflikter
  • klarer følelsesudbrud som vrede og gråd
  • afslutter en vanskelig samtale konstruktivt

 

Form

Kurset fås både som traditionelt kursus på arbejdspladsen, som onlinekursus eller som blended learning forløb, hvor man kombinerer traditionel undervisning med online moduler.

 

Antal deltagere

Maks. 20 deltagere ved traditionelt kursus. Ved blended learning forløb og ved rent online kursus er der ingen øvre grænse for deltagerantal.

 

Varighed

Traditionelt kursus: En halv til en hel dag.

Online kursus: ca. 1 time fordelt på 12 små lektioner. Afsæt derudover 1-2 timer til arbejdsspørgsmål og øvelser. 

Blended learning: Efter aftale. Fx. en halv dags workshop samt online kursus.

 

Underviser

Birgitte Wärn er cand. mag. i dansk og psykologi og indehaver af Wärn Kompetenceudvikling med speciale i rådgivning af rådgivere. Birgitte Wärn har mange års erfaring som underviser og supervisor af rådgivere i forhold til samtalen som professionelt redskab.

Derudover er Birgitte Wärn forfatter til flere erhvervsrettede håndbøger og artikler, blandt andre ”Den lille guide til konfliktløsning i grupper og organisationer", "Den lille guide til stresshåndtering på arbejdspladsen" og "Den lille guide til psykiske problemer blandt medarbejdere".

Birgitte Wärn har selv flere års erfaring med rådgivning af forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere fra tidligere ansættelser, ligesom hun løbende kører rådgivningsforløb for mennesker, der er ramt af stress, angst eller depression.

 

Har du spørgsmål til kurset?

Close

50% Complete

Tilmelding til psykiatrivejleder uddannelsen med start september 2018